Jakie rodzaje franczyzy wyróżniamy?

Rozwój gospodarki oraz sukcesy znanych i cenionych marek stają się impulsem do chęci rozpoczęcia przygody z własnym biznesem. Tworzenie własnej marki od podstaw, troska o jej promocję i pozyskiwanie klientów, ogólny rozwój oraz obawa o powodzenie są czynnikami, które hamują działania potencjalnych właścicieli nowych przedsiębiorstw. Pragnieniem każdej osoby, która otwiera własny biznes, jest wielki sukces nowo otwartej działalności oraz generowanie jak największych zysków. Jednym ze sposobów korzystania z rozpoznawalności i renomy innych marek jest skorzystanie z franczyzy - rozwiązania, które pozwala ominąć krok budowania marki od podstaw. To metoda, która pozwala osobie stawiającej pierwsze kroki w biznesie skorzystać z wiedzy i doświadczenia firmy, która jest obecna na rynku od wielu lat. Czym jest franczyza? Jakie są rodzaje franczyzy?

Na czym polega franczyza?


Wraz z prężnym rozwojem gospodarki i chęcią otwierania nowych przedsiębiorstw, które już w początkowej fazie będą generować zyski oraz cieszyć się uznaniem i sławą klientów, narodziło się zjawisko franczyzy. Jest to forma prowadzenia własnej działalności gospodarczej, która w założeniu opiera się na współpracy dwóch, niezależnych przedsiębiorstw. 

Jednym z nich jest tak zwany franczyzodawca, czyli podmiot, który posiada rozpoznawalną, cenioną firmę, którą wyróżnia sprawdzony model biznesowy oraz franczyzobiorcy, który wraz z dniem zawarcia umowy ma prawo korzystać z niezbędnej wiedzy, dostępnych technologii oraz działań marketingowych franczyzodawcy – w zamian za określoną umownie sumę wynagrodzenia. 

Dniem rozpoczęcia współpracy między dwoma podmiotami staje się moment podpisania umowy franczyzy. W jej treści zostają spisane najważniejsze dane przedsiębiorstw, kwota wynagrodzenia dla franczyzodawcy oraz przywileje dla franczyzobiorcy, takie jak możliwość korzystania z nazwy i logo marki oraz tak zwanego know-how, czyli wszelkiej wiedzy marketingowej, która ułatwia i usprawnia prowadzenie i rozwój danego przedsiębiorstwa. W ramach rozpoczęcia współpracy, franczyzobiorca ma szansę na otwarcie działalności, która już w początkowej fazie rozwoju ma duże szanse na powodzenie i jest obarczona mniejszym ryzykiem upadłości. Doskonałym przykładem franczyzy jest otwieranie znanych sieci fast-food lub odzieżowych, które funkcjonują w oparciu o taką zależność. W celu założenia działalności gospodarczej w oparciu o umowę franczyzową, warto skorzystać z pomocy fachowych doradców. Ofertę i zalety takiej działalności znajdziesz na naszej stronie - enterport.pl.

Rodzaje franczyzy


System franczyzowy z pewnością ewoluował i wyodrębnił wiele rodzajów na skutek zmieniających się potrzeb rynku, franczyzobiorców oraz franczyzodawców. Jakie są rodzaje franczyzy?

Podział franczyzy ze względu na rodzaj prowadzonej działalności:


franczyza dystrybucyjna - to rodzaj umowy franczyzowej, zgodnie z którą franczyzodawca zezwala na korzystanie przedsiębiorcy ze swojego określonego know-how, w skład którego wchodzi najlepiej sprzedający się asortyment oraz wiedza, która pozwala na generowanie jak największych zysków franczyzobiorcy. Nowo otwarty sklep jest prowadzony pod logo i nazwą franczyzodawcy, a wszelkie kroki marketingowe oraz ogólna wizualizacja sklepu są kompatybilne z wyznaczonymi zasadami, zawartymi w przekazanym know-how. To przykład franczyzy, która dotyczy sklepów odzieżowych, przemysłowych, aptek, drogerii, sklepów budowlanych oraz sklepów z RTV i AGD;

franczyza usługowa - to rodzaj franczyzy, w której franczyzodawca pozwala na korzystanie z własnego know-how, które zawiera receptury i przepisy na określone dania, a także procedurę ich przygotowywania. Ponadto, nowo otwarty punkt usługowy funkcjonuje pod logiem franczyzodawcy oraz ogólnie przyjętym wystrojem lokalu. To rodzaj umowy, która dotyczy branży gastronomicznej, bankowości, salonów fryzjerskich i kosmetycznych, siłowni, hoteli oraz edukacji.

Podział franczyzy ze względu na rodzaj udostępnianego know-how:


dystrybucja produktu - to rodzaj umowy, która pozwala franczyzobiorcy na wykorzystanie informacji o najlepiej sprzedającym się asortymencie towarów lub usług przez franczyzodawcę;

koncepcja działalności - to rodzaj franczyzy, która pozwala na skorzystanie franczyzobiorcy z całego, zgromadzonego know-how franczyzodawcy. Wraz z zawartą umową, przedsiębiorca ma prawo do korzystania z wszelkiej wiedzy marketingowej, której celem jest ułatwienie sprzedawania towaru lub usług, a także kopiowania wizualnych aspektów i promocji do tych, które w swoich działaniach wykorzystuje franczyzodawca.

Podział franczyzy ze względu na organizację systemu:


franczyza bezpośrednia - umowa franczyzowa zostaje zawierana bezpośrednio pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. To najczęściej wybierany rodzaj franczyzy, ze względu na bezpośrednie sprawowanie kontroli przez franczyzodawcę nad funkcjonowaniem przedsiębiorstwa franczyzobiorcy.

franczyza wielokrotna - w ramach umowy franczyzowej, franczyzobiorca ma prawo do prowadzenia więcej niż jednej jednostki franczyzowej i sprawować pełną kontrolę nad ich rozwojem,

masterfranczyza - franczyzobiorca ma prawo do wyłączności korzystania z pakietu franczyzowego na określonym terenie,
przedstawicielstwo regionalne - franczyzodawca, za pomocą przedstawicieli regionalnych, wyszukuje osoby chętne do zawiązania umowy franczyzowej na danym terenie. 

Franczyza oraz podpisanie umowy franczyzowej jest korzystnym rozwiązaniem, które umożliwia otwarcie działalności bez obaw o straty finansowe i upadłość firmy. Dzięki korzystaniu z know-how franczyzodawcy, franczyzobiorca może być przekonany o powodzeniu funkcjonowania swojej firmy.
 

 

Autor: Enterport


Zobacz więcej artykułów

Nawigacja